A magyarok értékes dolognak tartják az önkéntes segítségnyújtást

 
 
A magyar társadalmon belül igen vegyes az önkéntesség megítélése. Ez elsősorban a társadalom informáltságával függ össze. Jelentős hozzáállásbeli különbség van ugyanis azok között, akik önkénteskednek és azok között, akiket a téma kevéssé érint. Azonban a pozitív megítélés elterjesztése nem is olyan lehetetlen feladat, mint gondoljuk.
Az önkéntesség terén tapasztalattal bírók jellemzően pozitívabb képpel rendelkeznek magáról a tevékenységről. Legalábbis ez derül ki a témára vonatkozó 2018-as magyarországi kutatás eredményeiből. A vizsgálat során megszólaltattak olyan személyeket, akik önkénteskednek, és olyanokat is, akik nem vettek még részt ilyen jellegű feladatokban. A konkrét kérdés arra vonatkozott, hogy miként viszonyulnak az illető ismerősei, illetve munkatársai az önkéntességhez.

Az aktív önkéntesek arról számoltak be, hogy a környezetük nagy mértékben elfogadó, vagy legalábbis valamilyen mértékig támogató ezzel kapcsolatban. Jóval kevesebb olyan tapasztalatuk van, hogy valaki semlegesen, vagy elutasítóan állt volna hozzá ehhez a témához. A ritkábban önkénteskedők körében már láthatóan kevésbé érzékelhető a közeg elismerő hozzáállása, ellenben a semleges attitűd - bár még nem haladja meg a pozitív attitűdöt – itt már érzékelhetően nagyobb arányú. Azok körében pedig, akik soha nem voltak önkéntesek, már a semleges viszonyulás a legjellemzőbb.

Az önkéntesség népszerűsége tehát nagyban összefügg azzal, hogy mennyit tudunk magáról a tevékenységről. Azok, akik jobban informáltak, alapvetően pozitív módon viszonyulnak a kérdéshez, míg, akik kevésbé informáltak inkább semlegesen, kevesebben elutasítóan gondolnak az ilyen jellegű munkára. A vizsgálat során az is kiderült, hogy Magyarországon a legtöbben értékes dolognak tartják az önkéntes segítségnyújtást. Ezzel szemben a társadalom mindössze harmada áll hozzá semlegesen, és még kisebb arányban vannak az ezt elutasítók. Ez az eredmény pedig összességében jónak mondható.

A cél a továbbiakban az, hogy minél többen megismerhessék az önkéntességet, és ezzel tisztább képet kapjanak ennek előnyeiről, hatásairól és hasznairól.

A kutatási eredmények rámutatnak egy érdekes hálózatosodási mechanizmusra is: Mivel a népszerűség növelése főként a személyes kapcsolatokon keresztül működhet eredményesen, ami azt jelenti, hogy minden önkéntes egy-egy lépést jelent a pozitív megítélés elterjedése felé. A támogató attitűd pedig ösztönzi az emberek részvételét, így tovább gyarapítja a segítők számát. Röviden összefoglalva, az önkéntesség jó híre még több részvevőt vonz, akik pedig tovább terjesztik a tevékenység jó hírét. A mechanizmus kulcsa pedig az egyszerű tanulság: önkénteskedni jó!

Amennyiben önkéntes lehetőség után kutatsz, ide kattintva számos lehetőség közül válogathatsz