Ifjúságszakmai alapismeretek - Belső képzés

30 órás csoportos képzésünket olyan minimum középfokú végzettséggel rendelkező személyeknek ajánljuk, akik munkájuk során kapcsolatba kerülhetnek az ifjúsági korosztállyal.  A képzésen résztvevők megismerik az ifjúságszakma alapjait az ide vonatkozó jogforrásokkal együtt és az ifjúságszakmai munkához szükséges kompetenciákat. Ezen felül képessé válnak arra, hogy ifjúsági közösségeket alapszinten fejlesszenek, közösségi terekben ifjúsági munkát végezzenek és a kommunikációs eszközöket megfelelően alkalmazzák a célcsoporttal történő munkájuk során.

Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság – az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú, Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve című kiemelt projekt megvalósítójaként és felnőttképzéseket folytató intézményként az ifjúsági korosztály kezdeményezéseinek felkarolásáért, közösségfejlesztési folyamataik támogatásáért felelős ifjúsági szakemberek, közösségfejlesztők felkészítését a korosztály egyéni és csoportos kompetenciafejlesztését, az ifjúsági kezdeményezések eredményes megvalósulásának támogatását, valamint mindezen folyamatok szakmai menedzselését megcélzó felnőttképzési programokat dolgozott ki, és szervez annak érdekében, hogy minden szervezet a saját igényeinek, feladatainak megfelelő tudáshoz juthasson.

A képzés célja – ifjúságsegítői vagy ifjúságsegítő asszisztensi szakképzettséggel nem rendelkező - ifjúsággal foglalkozó szakemberek - önkormányzati ifjúsági referensek, ifjúsági civil szervezetek vezetői és munkatársai - ismereteinek bővítése, készségeik fejlesztése. Cél, a hazai ifjúságpolitika jellemzőinek és jogforrásainak valamint az ifjúságszakmai munka célterületeinek megismerése, és az ifjúságszakmai munkához szükséges kompetenciák fejlesztése a közösségépítés, a menedzsment, az információ-megosztás és együttműködés területein.

A képzés célcsoportja: minden olyan, minimum középfokú végzettséggel rendelkező személy, aki munkája során kapcsolatba kerülhet az ifjúsági korosztállyal.

Képzési idő: 30 óra - 3 egymást követő nap - (5 óra elmélet, 25 óra gyakorlat).

A képzés formája: csoportos képzés, maximum 20 fős csoportban.

A képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.       

Tananyagegységek:

  • Ifjúságszakmai alapismeretek
  • Ifjúságszakmai munkához szükséges kompetenciák rendszere
  • A közösségépítés módszeretana különös tekintettel az Yés Z generációra
  • Együttműködés és kommunikáció közösségi téren és ifjúságszakmn innen és túl

A jelentkezők részletes tájékoztatót kapnak a képzésről a jelentkezésben megadott e-mail címre.

Információ: felnottkepzes [at] unp.hu

 

Jelentkezési határidő: 2019. március 8., délelőtt 9:00

Csak az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft-vel munkaviszonyban álló Ifjúságszakmai koordinátorok és Közösségi tér vezetők jelentkezését fogadjuk el!

JELENTKEZÉS

A képzés állapota: 
Nem lehet jelentkezni
Képzés típusa: 
felnőttképzés
Nyilvántartásba vételi száma/alapítási engedélyszáma: 
E-001104/2018/D005
Kezdés időpontja: 
2019. március 11.
Csoport száma: 
1
Képzés helyszíne: 
1134 Budapest, Váci út 49. (DC offices) VII. emelet