Közösségszervezés alapfokon

30 órás csoportos képzésünket olyan, minimum középfokú végzettséggel rendelkező személynek ajánljuk, aki ifjúsági és ifjúsági önkéntes közösségeket szervez, vezet, koordinál, vagy ezzel kíván foglalkozni.  A képzésben részt vevők megismerik az ifjúsági kultúra és kultúraközvetítés alapjait és gyakorlatát, az ifjúsági közösségszervezés és humánfejlesztés alapjait, a közösségfejlesztés és a közösségi fejlesztés gyakorlatát, a motivációs technikákat, valamint program- és rendezvényszervezési ismereteket szereznek, és bepillantást nyernek a közösségszervezés tervezési és szervezési feladataiba.

Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság – az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú, Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve című kiemelt projekt megvalósítójaként és felnőttképzéseket folytató intézményként az ifjúsági korosztály kezdeményezéseinek felkarolásáért, közösségfejlesztési folyamataik támogatásáért felelős ifjúsági szakemberek, közösségfejlesztők felkészítését a korosztály egyéni és csoportos kompetenciafejlesztését, az ifjúsági kezdeményezések eredményes megvalósulásának támogatását, valamint mindezen folyamatok szakmai menedzselését megcélzó felnőttképzési programokat dolgozott ki, és szervez annak érdekében, hogy minden szervezet a saját igényeinek, feladatainak megfelelő tudáshoz juthasson.

A képzés célja olyan személyek ismereteinek bővítése és készségeik fejlesztése, akik ifjúsági és ifjúsági önkéntes programokban részt vevő fiatalokat (14-25 éves korosztály) kívánnak összefogni, vezetni egy adott program megvalósulása érdekében. A résztvevők a képzés során olyan ismereteket és készségeket sajátítsanak el, amelyek segítségével képessé válnak hatékonyan szervezni a közösségeket, és kreatívan, hatékonyan támogatni azok működését. További cél, hogy a résztvevők váljanak képessé a közösségekbe beérkező és az onnan kikerülő információk, igények gyűjtésére, értékelésére és szelektálására, valamint tudják képviselni csoportjuk érdekeit, véleményét. A képzés során fejleszteni fogjuk a résztvevőknek a közösségi művelődés és az ifjúságsegítés területén szükséges tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori készségeiket.

A képzés célcsoportja: Minden olyan középfokú végzettséggel rendelkező személy, aki ifjúsági és ifjúsági önkéntes közösségeket szervez, vezet, koordinál, vagy ezzel kíván foglalkozni és még nem rendelkezik a területen tanulmánnyal.

Képzési idő: 30 óra, 3 egymást követő napon (7 óra elmélet, 23 óra gyakorlat).

A képzés formája: csoportos képzés, maximum 20 fős csoportban.

A képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.       

A képzés értéke 69.100 Ft, mely a résztvevők számára ingyenes.

Tananyagegységek:

  • Ifjúsági kultúra és kultúraközvetítés alapjai
  • Ifjúsági közösségszervezés, közösségfejlesztés és közösségi fejlesztés
  • Program- és rendezvényszervezés a gyakorlatban
  • Tervezési és szervezési, valamint motivációs feladatok a közösségszervezésben

A jelentkezők részletes tájékoztatót kapnak a képzésről a jelentkezésben megadott e-mail címre.

Információ: felnottkepzes [at] unp.hu

Jelentkezési határidő: 2019. július 1., délelőtt 9:00

A jelentkezés visszaigazolása a jelentkezések leadásának sorrendjében történik!

JELENTKEZÉS

 

A képzés állapota: 
Nem lehet jelentkezni
Képzés típusa: 
felnőttképzés
Nyilvántartásba vételi száma/alapítási engedélyszáma: 
E-001104/2018/D013
Kezdés időpontja: 
2019. július 04.
Csoport száma: 
1
Képzés helyszíne: 
1134 Budapest, Váci út 49. (DC offices) VII. emelet