Kutatások

AZ ÖNKÉNTESSÉGKUTATÁS ELSŐ EREDMÉNYEI

A "MOZAIK2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében" című kutatás célja az volt, hogy átfogó képet készítsen és friss eredményeket adjon a határon túli magyar fiatalok anyagi és kulturális erőforrásairól, életmódjáról és értékrendszeréről, valamint szocio-demográfiai karakteréről.További fontos c

Az Ifjúság 2008 kutatás volt sorban a harmadik olyan kísérlet – a rendszerváltás folyamatának kezdete óta –, amely megpróbálja a társadalomtudomány, a szociológia eszközeivel leírni azokat a társadalmi, gazdasági átalakulásoknak (is) köszönhető változásokat és jellegzetességeke

A negyedik magyarországi nagymintás ifjúságkutatásra 2012-ben került sor a 15 és 29 közötti korosztály 8 000 fős reprezentatív mintájával.

A Magyar Ifjúság 2016. kutatás részeként elkészült a határon túli fiatalokra vonatkozó kutatás eredményeit bemutató jelentés. Az ötödik nagymintás ifjúságkutatás külhoni eredményeit bemutató gyorsjelentésben az identitás kérdésköre állt fókuszban.

Ezek a mai magyar fiatalok!