Beszámoló az Első Országos Diákmunka Konferenciáról

Az Új Nemzedék Központ április 24-én szakmai konferenciát szervezett a Budapestena Budapest Music Centerben: Országos Diákmunka konferencia címmel, mely egy négy alkalomból álló konferencia sorozat első állomása volt. A konferenciasorozat célja a piaci kereslet és kínálat találkozási lehetőségének megteremtése a diákmunka vonatkozásában, továbbá a fiatalok ösztönzése és támogatása a munkatapasztalat-szerzésben, a személyes kompetenciafejlődésben.

 

A konferencia sorozat hármas célrendszerre épül:

 1. diákmunka népszerűsítése, illetve azon fiatalok szervezettés hatékony elérését, bevonásáttámogató stratégiák megvitatása, akik egyébként maguktól nem tudnak, vagy nem akarnak bekapcsolódni a rendszerbe;
 2. kormányzati elképzelések, célkitűzések transzparenssé tétele, népszerűsítése, az elért eredmények megismertetése, a kormányzati törekvések megvalósulását támogató háttérintézményi rendszer bekapcsolása az EFOP-1.2.3-as projektfolyamatokba;
 3. az érintett felek és szereplők (a keresleti és a kínálati, illetve a szakpolitikai és az érdekvédelemi, a szövetkezeti és a vállalati oldal) közötti alkotó párbeszéd lehetőségének megteremtése, illetve a diákmunkák népszerűsítése, a fiatalok elérési módjának, technikájának feltérképezése. 

A most megrendezésre került elő állomás résztvevőinek körében diákszövetkezetek, döntéshozók, az Új Nemzedék Központ munkatársai, fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek munkatársai voltak jelen, és az alábbi fő témacsoportok kerültek terítékre:

a) életpálya-tervezés és a diákmunka pályakezdésre gyakorolt hatása;

b) iskolaszövetkezetek és a diákmunka;

c) a diákmunkát érintő szakpolitikai célok, kormányzati intézkedések; 

d) munkaerő-piaci beilleszkedés.

A konferencia délelőtti programja két kerekasztalbeszélgetést tartalmazott az alábbi témákban:

1.    Hol tartunk most, milyen irányba megyünk tovább?

Témák: 

 1. a diákmunkát érintő szakpolitikai célok és tervezett intézkedések iránya, hatása; 
 2. a diákmunkaszektor helyzete, trendek, prognózisok; 
 3. az oktatáspolitikai intézkedések hatása a diákok munkavállalására; 
 4. a diákmunka mint munkatapasztalat-szerzési lehetőség.

2.    A fiatalok, mint speciális célcsoport – kihívások és az alkalmazkodási lehetőségek 

Témák: 

 1. Hogyan látják a fiatalok a munkanélküliség veszélyét, és mire számíthatnak a piaci tendenciák és a kormányzati lépések tükrében?
 2. A tudatosabb életpálya-tervezés érdekében mit tesznek és mit tehetnek a fiatalok, az oktatás, a piaci szereplők és a kormányzat? 
 3. Milyen egyéb kihívások hatnak a fiatalok elhelyezkedésére (pl. mobilitás)? 
 4. Hogyan és milyen csatornákon lehet elérni, megszólítani a fiatalokat, és milyen üzenetek hathatnak rájuk?

 

A kerekasztalbeszélgetésben az alábbi előadók vettek részt:

 • Dr. Bak Klára tanársegéd (ELTE-ÁJK, Agrárjogi Tanszék);
 • Dr. Simon Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM); 
 • Dr. Simon Balázs főtitkár, DiákÉSZ;
 • Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI);
 • Ádám Sándor főosztályvezető, Munkaerőpiaci Programok Főosztálya, NGM;
 • Bauer Béla kutatási igazgató, Századvég Politikai Iskola Alapítvány;
 • Mohay Gergely osztályvezető, Ifjúságszakmai Osztály, EMMI;
 • Mósa Tamás esélyegyenlőségért és a fiatalok munkavállalásáért felelős elnökségi tag Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK).
 • Orosz Lilla, HR Business Partner, Nestlé Hungária Kft.;
 • Bresztyenszky Éva, HR vezető, PwC Hungary.

Az előadókat igyekeztünk a lehető legszélesebb körből kiválasztani, ami a konferencia tapasztalatai alapján jó döntésnek bizonyult, tartalmas beszélgetéseket hallhattak a résztvevők a diákmunka szakpolitikai, jogi és gyakorlati oldaláról egyaránt.

A délután folyamán két szekcióbeszélgetésre került sor, amelyek lehetőséget biztosítottak a résztvevők számára gondolataik megismertetésére és tapasztalataik kicserélésére. 

A jogi szekcióban arra keresték a választ a résztvevők a szekcióvezetők segítségével, hogy hogyan nézne ki a munkatapasztalat-szerzés ideális jogi környezete az érintett szereplők véleményének tükrében és javaslatokat fogalmaztak meg a jövőbeni szabályozásra. Ezt a szekciót Dr. Kártyás Gábor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi kar Munkajogi Tanszékének munkatársa és Dr. habil. Réti Mária az ELTE Állam-és Jogtudományi kar tanszékvezető egyetemi docense vezették.

Az életpálya-tervezési szekcióban a karrierépítés lehetőségét vizsgálták és arra keresték a választ, hogy mitől lesz a diákmunka vonzó, milyen munkatapasztalat-szerzési lehetőséget kínál a diákmunka. A szekciót Bresztyenszky Éva, a PWC Hungary hr vezetője és Mósa Tamás, a HÖOK esélyegyenlőségért és a fiatalok munkavállalásáért felelős elnökségi tagja vezették.

 

Galéria: