Megjelent a Magyar Ifjúság 2016-os kutatás Kárpát-medencei fiatalokra vonatkozó gyorsjelentése!

Honlapunkon elérhető a Magyar Ifjúság 2016-os kutatáshoz készült külhoni fiatalokra vonatkozó eredményeket bemutató gyorsjelentés. A jelentésben a kutatás legfontosabb eredményeit foglaltuk össze törekedve a közérthetőségre és a megfelelő vizuális megjelenítésre.  Az ötödik nagymintás ifjúságkutatás külhoni eredményeit bemutató gyorsjelentésben az identitás kérdésköre állt fókuszban. A nemzeti identitás különböző aspektusai, megélésének és megtartásának formái, támogatását szolgáló eszközök és terek azok a témák, amelyek meghatározzák a jelentés felépítését. A jelentés egy összehasonlító és egy régióspecifikus részt tartalmaz. Az egyes fejezetekben vizsgálásra került a családalapítás, valamint a gyermekvállalás alapvető mutatói, a fiatalok oktatási helyzete és továbbtanulási tervei. A munkaerő-piaci pozícióhoz kapcsolódóan előtérbe került a külföldi munkavállalás és a jövőtervek. Bemutatásra kerülnek ezen kívül a fiatalok szabadidős terei és tevékenységei, a kultúrafogyasztással, az internethozzáféréssel és használattal kapcsolatos tendenciák. Az összefoglaló, műfajából adódóan, alapvető leíró statisztikai eredményeket közöl, a mélyebb elemzések a későbbiek során elkészülő tanulmánykötetben jelennek meg. A gyorsjelentés itt érhető el, tanulmányozását ajánljuk minden kedves érdeklődőnek és szakértő szemnek.