Ifjúsági munka könyvtára

Gyémántcsiszolók 2

szerző nélkül
A 2004-ben világra jött Gyémántcsiszolók kötet folytatásaként elkészült a Gyémántcsiszolók 2, mely az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács támogatásával 2008-2010 között megvalósult ifjúsági programokat szedi egy csokorba. 20 példaértékű projekt összefoglalóját tartalmazza a könyv. A gyűjtést a MásMozaik Szociokulturális Egyesület végezte.

Gyermekjogi projekt

dr. Kovács Orsolya Ágota (szerk.)
A kiadvány sokrétűen mutatja be a hazai gyermekjogi kérdések állását, helyzetét. A kiadványból megtudhatjuk azt is, hogy milyen a gyermeki jogok védelme Európában, hogyan működik a gyermekjogi Ombudsmanok Európai Hálózata, kik is az egyes európai országok gyermekjogi ombudsmanjai vagy mi jellemző a korábbi országgyűlési biztosok gyermekjogvédő gyakorlatára.

Helyi érdek, helyi érték

Bullain Nilda, Csanády Dániel
Útmutató a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködések jogi és intézményes hátteréhez.  

Helyi önkormányzat és az ifjúság

Gerő Márton, Madár Csaba, Milicz Ákos
"Ebben a műben a múlt példáiból és a települési, városi, megyei diákönkormányzati szerveződések, valamint az ifjúsági közösségfejlesztői munkák tapasztaaltaiból kiindulva összefoglaljuk, hogy a diák-ifjúsági közéleti munka szervezése hogyan képzelhető el az iskola falain kívül, a településen és a kistérségben, valmint milyen módszerek, rendszerek és modellek segítik ezt a munkát. "- Részlet az Előszóból.

Honnan hová? - Az Európai Ifjúsági Hetek története 2003-2008

Bánszegi Zsuzsa
Az Európai Bizottság 2003-ban döntött először arról, hogy Európát és értékeit közelebb viszi az európai fatalokhoz egy európai méreteket öltő rendezvény formájában. Így született meg az Európai Ifúsági Hét elnevezésű rendezvény. A kiadvány csokorba fogja a két évente megrendezésre kerülő hetek jellegzetességeit, történéseit, mintaprojektjeit és jó kezdeményezéseit.

Hurrá bejegyeztek! - de hogyan tovább?

Gesztelyi Tamás (szerk.)
A Mobilitás kiadványsorozat első füzetéből megtudhatjuk, hogy miként érdemes megtenni az első lépéseket a civil "karrier" mezsgyéjén, s hogyan tehetjük ezt ismertté.Segít átgondolni a szervezet helyét a helyi civil társadalomban, felvillantva a szervezet fejlődésének egyik legkritikusabbszakaszát is a belső konfliktusokvázlatos elemzésével.

Ifjúság 2000 tanulmányok

Bauer Béla
Magyarországon az elmúlt 10 esztendőben olyan társadalmi változások következtek be, melyek nagyban befolyásolták a gyerekek és fiatalok élethelyzetét. A 2000-ben készült 8000 főt számláló nagymintás kutatás a 15-29 éves közötti korosztály életkörülményeit mutatja be témakörönként.

Ifjúsági élethelyzetek - ifjúságszociológiai tanulmányok

Balku Anett, Dusa Ágnes, Sőrés Anett (szerk.)
A tanulmánykötet szerzői és szerkesztői a Debreceni Egyetem szociológia szakos hallgatói. A tanulmányok a szociológia eszközeivel mutatják be a különböző ifjúsági léthelyzeteket, a fiatalok értékvilágát, gondolkodását és kultúráját. A kötetet mindazoknak ajánljuk, akiket érdeklődésük az ifjúsági csoportok, csoportkultúrák és élethelyzetek megismerése felé fordít.

Ifjúsági életmód és szokásvizsgálat Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Murányi István, Szoboszlai Zsolt
A szerzők a Jász-Nagykun-Szolnok megyében készített kérdőíves felmérés eredményeit, és a kutatási eredmények alapján megfogalmazott javaslatokat foglalják össze.

Ifjúsági korszakváltás, ifjúság az új évezredben

Gábor Kálmán
A kiadvány a 2004-ben, a budapesti Szabó Ervin Könyvtárban megtartott ifjúságszakmai konferencia előadásait foglalja csokorba. Az előadók különböző témákon keresztül azt vizsgálták és mutatták be, hogyan zajlott le Magyarországon az ifjúsági korszakváltás, s a fiatalok életkörülményeikben milyen változások történtek.

Ifjúságpolitikai vizsgálat Magyarországon

Andreas Walther
Az Európa Tanács egy ifjúságpolitikai vizsgálatsorozat keretében 2008-ban végezte el a magyar ifjúságpolitika nemzetközi vizsgálatát. A magyarországi ifjúságpolitika szektorokon átívelő megismerése után a delegáció jelentést készített, mely elsősorban hazánk ifjúságpolitika struktúráját, az ifjúsági munkát, valamint az ifjúságnak biztosított információs szolgáltatásokat, a fiatalok oktatásban való részvételét és foglalkoztatási helyzetét dolgozta fel.

Integrált közösségi és szolgáltató terek - Módszertani kézikönyv

Beke Márton, Ditzendy Károly Arisztid
A Módszertani kézikönyv hosszú folyamat része, amely fő célul a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztését, ezáltal a vidéki területeken a gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítését, a vonzó vidéki élet megteremtését tűzte ki.A kézikönyv hasznos segédeszköz közösségi terek, integrált közösségi szolgáltatások kialakításához.

Interkulturális tanulás - T-kit

Arne Gillert, Mark Taylor
A kiadvány, mely az Európa Tanács és az Európai Unió együtt- működésében született, segíthet az ifjúsági szervezetek és a fiata- lokkal foglalkozó szakemberek, képzők számára, hogy a kulturális sokszínűség megismerésében segítséget, módszereket nyújtsanak a fiataloknak. Olvasmányossága, gyakorlati példái miatt, a kultúra, a kultúraközi kommunikáció iránt érdeklődő „laikusok” számára is kitűnó mankó egy biztos alaptudás elsajátításához, további keresések elindításához.

JÁTÉKTÁR, a nemformális pedagógia módszertanára épülő gyakorlatok, játékok fiataloknak és velük foglalkozó szakembereknek

Bakos István
A kiadvány kortársképzéseken és táborokban felhasználható tematizált játékokat mutat be. Példatára egy válogatással záródik olyan játékokból és esetenként komolyabb gyakorlatokból, melyeket hátrányos helyzetű fiatalok bevonása, illetve az ő helyzetük többségi társadalom felé való megértetése céljából hasznosíthatunk.

Képzési csomag - Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez

Rui Gomes
A kiadvány példákon és módszereken keresztül az interkulturális képzés világát mutatja be. Emellett a fiatalok interkulturális képzésében használható módszereket és tevékenységeket tartalmazó eszközöket tolmácsol.

Képzők könyve 2006

Pat Brander, Carmen Carenas, Juan de Vincente Abad, Rui Gomes, Mark Taylor - Szerkesztő: Riu Gomes - Fordította: Nagy Noémi, Gesztes Olimpia - Lektorálta: Karvalits Ivett
Az interkulturális neveléssel és képzéssel foglalkozók fontos referncia munkájvá vált ez a könyv, mely olyan elméleti és gyakorlati anyagokat kínál nevelők, oktatók, ifjúsági munkások számára, melyet iskolán kívüli nevelésben, képzésben hasznosíthatnak kiválóan.

Kézikönyv a médiáról civil szervezeteknek

Takács András István
A Hálózat a Demokráciáért Program ezzel a kiadvánnyal segíti a hazai civil szervezetek sajtómunkáját és a gyakorlati megoldásokhoz útmutatót, mintát is kínál.

Kézikönyv az Európai Unió Strukturális Alapjainak felhasználásáról

Brian Harvey
Ez a kézikönyv arról szól, hogy a civil szervezetek miként képesek úgy befolyásolni a Strukturális Alapok felhasználását, hogy a rendelkezésre álló források valóban hatékonyan tudják csökkenteni és megszüntetni a szegénységet és a társadalmi kirekesztést Európában.  

Kézikönyv civileknek

Kucsera Tamás Gergely
A civil szervezetek hatékony működését jelentősen elősegíti ez a gyakorlatias, a mindennapok feladatainak megoldására fókuszáló kézikönyv. E hiánypótló kiadvány a civil szervezetek mindennapos problémáinak megoldásához szükséges tudás megszerzését segíti.

Kompasz Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez

Rui Gomes
Akárcsak egy kompasz, azaz iránytű, ez a kézikönyv is különböző utakat és irányokat mutat meg az emberi jogok területeit érintő utazás során. És akárcsak egy kompasz, ez a kézikönyv is hasznos útitárs lehet azok számára Európában, akiket érdekelnek az emberi jogok, a demokrácia vagy az állampolgárság kérdései.

Oldalak