Önkéntes Piac

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Önkéntes Piac
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Csalai Judit
E-mail: 
csalai.judit [at] pernmusic.hu
Telefon: 
06 30 969 5747
Szervezet adatai
Név: 
Peron Music Alapítvány
Település: 
Tatabánya
E-mail: 
csalai.judit [at] pernmusic.hu
Telefon: 
06 30 969 5747
A gyakorlat leírása
Téma: 
ifjúságügy, önkéntesség
Jó gyakorlat rövid leírása: 
célcsoport: középiskolás korosztály területi lehatárolás : Tatabánya időtartam: egy alkalmas 2 órás kerekasztalbeszélgetés, folyamatos vándorlással módszer: world café
Célcsoport: 
középiskolás korosztály
Célterület (földrajzi): 
Tatabánya
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
Az Önkéntes piacot a helyi közösségekről szóló kisfilmmel indítottuk. Ezután 5 „áru”, azaz 5 csoport közül válogathattak a piacozó résztvevők. Az 5 témát 5 szakember képviselte, portékájukkal, azaz programjavaslataikkal kerekasztalbeszélgetések során ismerkedhettek meg a fiatalok, majd saját ötleteiket is beledobhatták a kosárba. Az ötletroham módszere alapján levezetett kerekasztal beszélgetések 3x 20 perces körökben zajlottak, így több témával is találkozhattak a résztvevők. Az utolsó kör után az asztalgazdák röviden bemutatták és összefoglalták az asztaluknál történt érdekes ötleteket és programterveket. A látványos gondolattérképek zsinóron kiteregetve tárlat-szerűen is megtekinthetőek voltak. A nap végén a vásárlásra került sor, ahol a kapott zsetonok befőttesüvegbe dobásával szavazhattak, jelezve a csatlakozási szándékukat.
A jó gyakorlat célja: 
Az önkéntes piac célja fiatal szakemberek bevonásával 5 csoportot 5 témában elindítani, amihez a középiskolás fiatalok iskolai közösségi szolgálatos órákat teljesítve, illetve önkéntes alapon csatlakozhatnak. A csoportban rendszeresen találkozhatnak egymással és akár műhelyfoglalkozás keretében, akár más szervezetekkel közösen fejleszthetik magukat, alkalmanként önkéntes akciókat szervezve. A csoportok közös célja egy-egy rendezvény szervezésén és önkéntes tevékenységen túl olyan fiatal kisközösségek kialakítása és fejlesztése, amelyek a későbbiek során akár az önkéntesség elve mentén, akár pályaválasztást követően segíti a fiatalok önismereti folyamatát, helyi kapcsolati hálózatának növelését.
Szükségesség, rövid történet: 
nem releváns
Várt eredmény: 
A csatlakozni szándékozó fiatalokkal következő hónapban egy csapatépítő képzést terveztünk, melynek célja, hogy jobban megismerjük egymást, hogy saját erősségeiket felismerjék és a megvalósítható ötleteket valóban a megvalósítás szakasza kövesse.
Eredmény: 
Előzetesen felmértük egy komplex kutatás (módszer: pilot fókuszcsoportos kutatás, fókuszcsoportos interjúk fiatalokkal, online kérdőív, szakértői interjúk) keretei között, hogy milyen a mai önkéntesség helyzete a tatabányai fiatal generáció számára. A 2017-es fiatalokról szóló önkéntességről és iskolai közösségi szolgálatról szóló felmérésünkben a fiatalok megfogalmazták, hogy az önkéntesség alapja a közösségi szellem kialakítása és az iskolai közösségi szolgálat is csak akkor tud jól működni, ha tevékeny, aktív részesei lehetnek a csapatnak. Így közös céllá vált, hogy az iskolai közösségi szolgálatot élettel töltsük meg, ehhez viszont már az elejétől fogva szükséges bevonni a fiatalokat és arra biztatni őket, hogy az általuk elképzelt közösségi élmények és álmok megvalósíthatóak és fontosak. Az iskolai közösségi szolgálatos órákat sokszor rendszertelen, alkalmi jellegű, a folyamatok hátterébe nem betekintést adó lehetőségekkel találkozhatnak, így hosszú távon nem tartja fent az érdeklődésüket, nem válnak érdekeltté a segítségnyújtásban, önkéntességben. Erre adott választ az önkéntes piac.
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
nem releváns
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
nem releváns
Humánerőforrás: 
nem releváns
Finanszírozás: 
nem releváns
Infrastruktúra: 
nem releváns
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
nem releváns
Alulról jövő kezdeményezés: 
nem releváns
Helyi szereplők bevonása: 
nem releváns
Együttműködő partnerek: 
- Új Nemzedék Tatabányai Közösségi tér - Nemzeti Művelődési Intézet
Innovativitás: 
Minta értéke a fiatalok megszólításában rejlik, a kerettörténetbe ágyazva, játékos, érdeklődést fenntartó módszerrel (world café, kerettörténet). Olyan élménypedagógiai eszközök használata, mint a valuta, kreatív elemek (témák szerint piac kialakítása) A kutatás eredményeire reagálva fontos, hogy a fiatalok kilépjenek megszokott iskolai környezetükből és találkozzanak társaikkal, elmondhassák véleményüket, fontosnak érezzék magukat és álmaikat, új segítő, önkéntes és fiatal közösségek kialakítását megcélozva.
Nyilvánosság biztosítása: 
televízió: - Tatabánya Körzeti Televízió újság: - Kisalföld - KEMMA
Fenntarthatóság: 
nem releváns
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
A jó gyakorlat eredményes, hiszen egy új problémára hiányra hívta fel a figyelmet, mégpedig a fiatalok aktív szerepvállalására kell minél több lehetőséget biztosítani. A csoportok folyamatosan működnek azóta is, ám a megtartó erő olykor kevésbé működik. A generáció jellemzőiből adódóan a rendszeresség és a bevonás akadozik, de az aktív tagok pozitív visszajelzései, program ötletei és lendülete, megerősítenek, hogy jó úton haladunk.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
nem releváns
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
nem releváns