Pelevédelem a fővárosi erdőkben

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Pelevédelem a fővárosi erdőkben
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Csanádi Viktor
E-mail: 
kapcsolat [at] erdomentok.hu
Telefon: 
06-20/252-0928
Szervezet adatai
Név: 
Erdőmentők Alapítvány
Település: 
Budapest
E-mail: 
kapcsolat [at] erdomentok.hu
Telefon: 
06-20/252-0928
A gyakorlat leírása
Téma: 
állatvédelem, szemléletformálás
Jó gyakorlat rövid leírása: 
Országos pelevédelmi projektünk célja a veszélyeztetett peleállományok fajvédelmének elősegítése, peleodúk elkészítésével és kihelyezésével. Célunk volt a pelék által preferált élőhelyek felkutatása, amellyel átfogó képet kaphatunk területhasználati szokásairól, odúk kihelyezésével búvóhelyet és biztonságos utódnevelést biztosítva számukra. Az odúk elkészítését és kihelyezését helyi iskolásokkal, önkénteseinkkel közösen végezzük, amely során széles körű ismeretterjesztési feladatokat is megvalósítottunk.
Célcsoport: 
állatvédők, állatbarátok
Célterület (földrajzi): 
Budapest, Mór, Szeged, Debrecen
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
Pelevédelmi programunk egy országos kezdeményezés, amely jelenleg Budapesten, Móron, Szegeden és Debrecenben lévő területeken valósul meg. A programunkba önkénteseink, iskolás gyerekek és családjaik csatlakoztak. Budapesten két helyszín került bevonásra, a 4. kerületi Farkas-erdő, 15. kerületi Páskomligeti erdő. A peleodúk elkészítésében önkénteseink, valamint a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola diákjai voltak segítségünkre. A diákok a közöségi szolgálatuk keretében készítették el a peleodúkat. A kihelyezéseket az iskolás gyerekek, a helyben élők bevonásával végeztük el szakértőink felügyelete mellett, és az odúk, az odúfoglalások ellenőrzését is erdőmentő önkénteseink látják el.
A jó gyakorlat célja: 
A klímaváltozás hatását ma már mindenki valamilyen formában érzékeli. A szélsőséges időjárási elemek megjelenése, fajok, élőhelyek eltűnése, illetve újak megjelenése számos helyen tapasztalható változás, amely az emberiség egyik legnagyobb kihívása a XXI. században. A klímaváltozás negatív hatásainak mérséklésére, a veszélyeztetett fajok védelmének megvalósításában a civil lakosság hathatós segítséget képes nyújtani. Bízunk benne, hogy a környezet, a természet, az állat- és növényvilág problémáinak megismerésével az egyéni felelősségvállalás növekedni, valamint a környezettudatos gondolkodás erősödni fog. A résztvevők szemléletváltásával hozzájárulhatunk egy olyan társadalom kialakulásához, amely hatékonyan és elővigyázatosan használja a természeti erőforrásokat.
Szükségesség, rövid történet: 
Kezdeményezésünk az elmúlt években több száz gyermek és felnőtt számára mutatta meg, hogy hogyan tudnak hathatósan segíteni erdeinkben élő peléknek. Önkénteseink segítségével több mint 100 odút készítettünk el és helyeztünk ki. Minden várakozásunkat felülmúlták az eredmények, hiszen már az első évben birtokba vették az erdő kis lakói a kihelyezett odúkat. A két budapesti helyszín mintaprojektként szolgált az országban más helyszíneken is elindított védelmi programunknak.
Várt eredmény: 
n.a
Eredmény: 
n.a
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
n.a
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
n.a
Humánerőforrás: 
n.a
Finanszírozás: 
n.a
Infrastruktúra: 
A pelék kutatása és a fajok támogatása hazánkban rendkívül szűk körű tevékenység, így módszertanunk új standardokat alkot, különösen a széleskörű társadalmi bevonás által.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
n.a
Alulról jövő kezdeményezés: 
n.a
Helyi szereplők bevonása: 
n.a
Együttműködő partnerek: 
Programunk megvalósítása széles körű összefogással valósult meg. Együttműködtünk a helyi civil lakosságga, iskolákkal, óvodákkal, más civil szervezetekkel, a mezőőri szolgálattal, erdészetekkel.
Innovativitás: 
n.a
Nyilvánosság biztosítása: 
Programjainkat, erdeményeinket mind a weboldalunkon, mind a facebook oldalunkon bemutattuk. Pelevédelmi programunról a http://erdomentok.hu/orszagos-pelevedelmi-program/ oldalunkon olvashatnak az érdeklődők. Kezdeményezésünkhöz bárki csatlakozhat, aki a természetért tenni szeretne.
Fenntarthatóság: 
n.a
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
n.a
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
n.a
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
n.a